Prøvegjennomføring

Beskriver forberedelse og gjennomføring av selve prøvegjennomføringen. Dette er altså tema som er aktuelle på selve dagen prøven skal gjennomføres.

Prøvegjennomføring - Ofte stilte spørsmål
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor 1. Hvor finner jeg brukernavn og passord til eleven? Brukernavn og passor...
Tue, 12 Nov, 2019 at 9:32 AM
Før prøven begynner
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Denne veiledningen gjelder både norskprøvene, Statsborgerskapsprøven, Samf...
Tue, 12 Nov, 2019 at 9:32 AM
Gjennomføring av prøven
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Innlogging Denne veilledningen gjelder både norskprøvene, Statsborger...
Tue, 12 Nov, 2019 at 10:21 AM
Lytteprøven - Delprøve i lytteforståelse
Lytteprøven tar 25-50 min., avhengig av hvilket nivå kandidaten er på. Prøven er adaptiv og kandidaten blir automatisk ført videre i prøven på bakgrunn av a...
Tue, 12 Nov, 2019 at 11:22 AM
Leseprøven - Delprøve i leseforståelse
Klikk på LESEPRØVE for å starte prøven. Velg målform og start prøven. Skriv inn dagens kode for lesedelen og klikk «Send inn dagens kode». ...
Tue, 12 Nov, 2019 at 11:27 AM
Skriveprøven - Delprøve i skriftlig framstiling
Dersom kandidatene har fått en pause før skriftlig framstilling, logger kandidatene inn igjen med samme brukernavn og passord. Når alle er logget inn klikk...
Tue, 12 Nov, 2019 at 11:29 AM
Persondataskjema
Persondataskjema, er nå fjernet fra norskprøven. 2019 Å samle inn persondata om kandidatene som tar norskprøven, er en viktig forutsetning for Kompeta...
Tue, 12 Nov, 2019 at 11:35 AM
Rutiner ved tekniske problemer på prøvedagen
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Viktige beskjeder under prøvegjennomføringen blir lagt ut fortløpende på ww...
Tue, 12 Nov, 2019 at 11:36 AM
Dagens kode
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor 0:56 ut i videoen beskriver vi  Dagens kode for prøven. Kandidate...
Tue, 12 Nov, 2019 at 11:38 AM
Fremgang, Delprøver, Lever og avslutt og Resultatside
Noen prøven tillater kandidaten å navigere mellom oppgavene ved å klikke på oppgave nummer i progresjons baren, Forrige knappen eller tilbake funksjonen ...
Tue, 12 Nov, 2019 at 11:46 AM