Dersom kandidatene har fått en pause før skriftlig framstilling, logger kandidatene inn igjen med samme brukernavn og passord.

Når alle er logget inn klikker de på skriveprøven, velger målform og klikker deretter på Start prøven.


Nå skal kandidatene fylle inn dagens kode. Klikk deretter Send inn dagens kode.Før kandidatene begynner på delprøven i skriftlig framstilling, kommer det et skjermbilde med informasjon til kandidatene om:

  • Kandidatene kan spørre prøveleder om ord i oppgaveteksten dersom det er noe de ikke forstår
  • Kandidaten må besvare alle tidlelte oppgaver for å bli vurdert
  • Antall ord per oppgave
  • Anbefalt tidsbruk på den siste oppgaven
  • Teksten autolagres hvert minutt
  • Kandidatene kan gå fram og tilbake mellom oppgavene
Klikk Lever og avslutt for å levere skriveprøven.Når den siste delprøven er levert, skal kandidatene klikke Gå tilbake til prøveoversikten.Om alle prøvene er gjennomført skal alle delprøvene nå være markert som Levert. Dersom en eller flere av delprøvene ikke er markert med Levert, vil det bety at den aktuelle delprøven ikke er levert på korrekt måte. Kandidaten må da, under prøveleders oppsyn, gå inn på prøven med korrekt dagspassord og levere prøven på korrekt vis.Den skriftlige norskprøven er nå fullført og kandidatene kan fylle ut et persondataskjema eller logge ut av systemet for å avslutte prøven.


Les mer om lytteprøven og leseprøven.