Klikk på LESEPRØVE for å starte prøven. Velg målform og start prøven.Skriv inn dagens kode for lesedelen og klikk «Send inn dagens kode».Leseprøven varer i maks 75 minutter, men kandidatenes tidsbruk vil variere avhengig av den enkeltes ferdighetsnivå. Prøven er adaptiv akkurat som delprøven i lytteprøven, og kandidaten går videre i prøven på bakgrunn av antall riktige svar i forprøven(e).


Delprøven i leseforståelse er sammensatt av en, to eller tre forprøve(r) og en hovedprøve. Om en kandidat får en eller flere forprøver, avhenger av kandidatens ferdighetsnivå. Kandidatene vil derfor få et ulikt antall oppgaver.


Kandidatene kan gå frem og tilbake mellom oppgavene i hver del ved å klikke på forrige- og neste-knappene på skjermen. Etter at de er ferdig med en del, blir de bedt om å gå videre til neste del. Dersom kandidaten ikke har svart på alle oppgavene i en del, får de en advarsel som lar dem gå tilbake og svare på oppgavene før de går videre til neste del. Det er ikke mulig å gå frem og tilbake mellom hver avsluttet del.


Kandidatene må klikke Gå videre til neste del etter forprøven(e).Når kandidatene har besvart den siste oppgaven og klikket Neste, vises sluttbildet for prøven. Kandidaten må klikke Lever og avslutt for å levere leseprøven.Når leseprøven er levert og avsluttet, skal kandidatene klikke Gå tilbake til prøveoversikten.Kandidatene blir ført tilbake til dagens prøver. De vil se at både lytte- og leseprøven er markert som levert.


Det er vanlig å legge inn en pause mellom delprøvene i lytte- og leseforståelse og delprøven i skriftlig framstilling. Da må kandidatene logge ut før pausen og inn igjen etter pausen.


Les mer om lytteprøven og skriveprøven.