Lytteprøven tar 25-50 min., avhengig av hvilket nivå kandidaten er på. Prøven er adaptiv og kandidaten blir automatisk ført videre i prøven på bakgrunn av antall riktige svar i forprøven(e).


Lytteprøven er sammensatt av én, to eller tre forprøve(r) og en hovedprøve. Antall forprøver en kandidat får, avhenger av kandidatens ferdighetsnivå. Kandidatene vil derfor få et ulikt antall oppgaver, fordi de vil ha ulikt ferdighetsnivå.


Når lytteprøven starter, vil kandidaten få se og høre en introduksjonstekst. Dersom noe er galt med denne siden, kan kandidaten først prøve å trykke F5 for å oppdatere siden (Fn+F5 på Laptop). Om dette ikke fungerer, må kandidaten logge ut og inn igjen. Prøven går deretter videre til første forprøve.


Kandidatene kan ikke bevege frem og tilbake mellom de ulike oppgavene i lytteprøven.
Når lytteprøven er over, må kandidatene klikke Gå tilbake til prøveoversikten for å velge en ny prøve. Kandidatene blir da ført tilbake til siden som viser dagens prøver. De vil da se at lytteprøven er levert.


Når kandidaten kommer tilbake til prøveoversikten, står det nå markert med Levert på Lytteprøven.

Les om leseprøven og skriveprøven.