Persondataskjema, er nå fjernet fra norskprøven. 2019

Å samle inn persondata om kandidatene som tar norskprøven, er en viktig forutsetning for Kompetanse Norge sin kvalitetssikring av prøvene. Kandidater som er meldt opp til en skriftlig norskprøve med tid og sted (ikke påmeldingsliste) i PAD, skal derfor få tilgang til et digitalt persondataskjema som de kan fylle ut. Persondataskjemaet har ingen påvirkning på resultatet av norskprøven og er frivillig å fylle ut.

  • Før prøveperioden starter, kan prøvestedene gi kandidatene tilgang til å fylle ut persondataskjema. Kandidatene må logge seg inn via enovate.no/vox med samme brukernavn og passord som de skal bruke for å gjennomføre skriftlig norskprøve. Prøvestedet henter brukernavn og passord i PAD, inne på den planlagte norskprøven som kandidaten er meldt opp til. Kandidaten vil ikke få tilgang til selve norskprøven før planlagt prøvedato. Prøvestedene vil motta informasjon om når persondataskjemaet blir tilgjengelig før prøveperioden via e-post fra Vox og i infotavla i PAD.
  • I prøveperioden trenger kandidaten dagens kode for å fylle ut persondataskjema, i tillegg til brukernavn og passord. Prøvestedet vil kunne se dagens kode til persondataskjemaet i infotavla i PAD. På prøvedagen bør prøvestedene sette av noe tid før eller etter norskprøven, slik at kandidatene som ikke allerede har fylt ut skjemaet, har mulighet til å gjøre dette. Når kandidaten logger inn i PAD, vil persondataskjemaet være markert som levert for kandidater som allerede har fylt ut skjemaet.

Gjennomføring
Persondataskjema finnes på bokmål og nynorsk. Kandidaten velger målform før han/hun trykker på Start prøven, på samme måte som man starter en skriftlig delprøve i norsk. 


På første side av persondataskjema, blir kandidaten opplyst om at informasjonen de fyller ut ikke vil knyttes til deres navn og vil bli behandlet anonymt/konfidensielt.

I persondataskjemaet blir kandidaten spurt om hjemland, morsmål, alder, kjønn, hvor lenge han/hun har vært i Norge, antall timer på norskkurs, hvor ofte han/hun snakker norsk (utenom på norskkurs), hva prøveresultatet skal brukes til, utdanning utenfor Norge, oppholdsstatus i Norge, sysselsetting/hovedaktivitet i Norge, samt om noe gjorde det vanskelig å følge norskkurs.


Dersom kandidaten ikke finner sitt hjemland eller morsmål blant svaralternativene, kan kandidaten velge det nederste svaralternativet Annet.Kandidaten må gå til siste side av persondataskjemaet og trykke på Lever for at skjemaet skal sendes inn til Kompetanse Norge. Man kan levere skjemaet uten å ha svart på alle spørsmålene. Verken kandidaten eller prøvestedet har mulighet til å åpne persondataskjemaet etter at det er levert. Dersom kandidaten ønsker å trekke tilbake skjemaet sitt, må kandidaten kontakte Kompetanse Norge.