Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Innlogging

Denne veilledningen gjelder både norskprøvene, Statsborgerprøven og Samfunnskunnskapsprøven, og i stor grad også piloteringsprøvene. 

Kandidatene logger seg inn via enovate.no/vox med tildelt brukernavn og passord for å gjennomføre den skriftlige norskprøven.


Husk at det skilles mellom store og små bokstaver i brukernavn og passord.

Dersom kandidaten forsøker å logge seg på med feil brukernavn/passord, vises bildet nedenfor. Prøveleder må da sørge for at kandidaten fyller ut brukernavn/passord på riktig måte.

Dagens prøver

Når kandidaten er pålogget vil det vises en oversiktsside over dagens prøver. Der vil kandidatens delprøver være listet opp. Dersom prøvene ikke vises under dagens prøver, kan det tyde på at det ikke er registrert en prøve på kandidaten denne dagen. Det anbefales å sjekke at dag og dato på prøven stemmer i PAD før selve prøven skal gjennomføres. Legg merke til at kandidatens navn vises oppe i høyre hjørne.


Prøvestedene kan selv velge hvilken delprøve de vil at kandidatene skal starte med, men kandidatene skal ha en pause i løpet av prøvegjennomføringen. Pausen skal legges mellom delprøver. Kandidatene må logge seg ut i pausen.


Velg målform og start prøven

Etter at kandidatene har valgt prøve, kommer de til en side hvor de velger målform på prøven. Dersom kandidaten har tatt prøven tidligere, er målformen automatisk satt til den målformen som ble brukt sist. Kandidatene kan endre målform manuelt dersom det er ønskelig, ved å trykke på nedtrekksmenyen. Når kandidatene har valgt målform, klikker de på Start prøven / Fortsett prøven. Valg av målform gjentas foran hver delprøve.

Dagens kode

Før prøven starter, må kandidatene skrive inn en 4-sifret dagens kode. Dagens kode må skrives ut av prøveleder fra PAD samme dag som prøven avholdes, fordi koden endres hvert døgn ved midnatt. Det er også mulig å se dagens kode på prøveoversikten Dagens prøver i PAD. Det er totalt tre koder, én for hver delprøve. Alle kandidater på samme prøve bruker den samme koden. Kandidatene må skrive inn dagens kode og klikk Send inn dagens kode, før de kan starte hver av delprøvene. 

Om koden var feil, vil kandidatene få beskjed på skjermen. Skriv inn riktig kode og prøv igjen. Dersom koden freer feil, må det sjekkes at kandidaten ikke har valgt feil prøve. Etter korrekt Dagens kode er registrert, vil kandidaten komme inn i selve prøven. 


Les mer om gjennomføring av de ulike delprøvene her: