Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


1. Hvor finner jeg brukernavn og passord til eleven?

Brukernavn og passord skrives ut fra hver prøve. Gå inn på prøven (Prøver - velg en prøvetype, i menyen) og klikk på Rapporter - Brukernavn og passord2. Dagens kode

Dagens kode finner du på startsiden under dagens prøver. Du kan også skrive ut en liste over dagens kode pr. prøve fra prøvesiden. Det er én kode til hver delprøve. Du må skrive ut dagens kode samme dag som du skal arrangere prøven. Den fornyes hver dag ved midnatt.3. Kandidaten får ikke opp prøvene sine

Det er kun dagens prøver som vises når kandidaten logger seg på med brukernavn og passord. 

  • Sjekk at prøvene er satt opp med riktig dato
  • Sjekk at kandidaten har rett brukernavn
  • Hvis det mangler en eller flere delprøver, må du sjekke at delprøvene ikke har feil dato og at kandidaten er lagt til alle delprøvene4. Lytteprøven vil ikke starte/har ikke lyd

Sjekk at kandidaten har valgt bokmål som målform. Sett språket til Norsk bokmål. Evt. logg ut, avslutt nettleser og logg inn igjen. Om ikke dette går, prøv med en annen nettleser. 5. Nullstille prøver

Om kandidaten har hatt tekniske problemer, kan prøveleder nullstille prøven med samtykke fra kandidaten. Det er et eget signaturfelt på oppmøtelisten til skriftlig prøve som kan signeres dersom kandidaten samtykker til nullstilling av prøve. Da slettes alle svar kandidaten har avgitt. Gå inn på den aktuelle prøven og velg rett delprøve. I tannhjulet til høyre for kandidatens navn finner du valget "Nullstill prøve". Oppdater siden med F5 (Fn+F5 på Laptop) for å sjekke at prøven er blitt nullstilt. Det kan tenkes du må nullstille to ganger. Kandidaten logger seg på og skal starte fra starten.

Man kan også følge med på status fra prøve-siden. Da må man inn på delprøven. Her får man se 3 forskjellige statuser: Ikke påbegynt, påbegynt og levert. Her må man oppdatere siden for å se framdriften.


6. Progresjon

Fra startsiden vises alle prøver den aktuelle dagen. Hver delprøve vises for seg. Man kan se progresjonen for hver kandidat om man trykker seg inn på delprøven. En progresjonslinje vil fylles med blått i henhold til kandidatens progresjon på prøven. Når den blir tom igjen, har kandidaten kommet videre til neste del i den aktuelle prøven. Lytte- og leseprøven er adaptive, med en eller to forprøver. Det er når man begynner på neste forprøve eller blir sendt til hovedprøven at progresjonslinjen blir tom. Når kandidaten har levert hele prøven, vil det stå at prøven er levert. Progresjonsbaren flytter seg automatisk for hvert spørsmål uten at man må reloade siden.Man kan også følge med på status fra prøvesiden. Da må man inn på delprøven. Her får man se 3 forskjellige statuser: Ikke påbegynt, påbegynt og levert. Her må man oppdatere siden for å se framdriften.
7. Kandidaten får opp feilmelding når de logger seg inn på prøven

Kandidaten er mest sannsynlig deaktivert. Se denne artikkelen for å se hvordan man aktiverer en kandidat. 8. Hvor lang tid tar hver delprøve?


Hvor lang tid hver delprøve tar varierer fra periode til periode, da Kompetanse Norge lager nye oppgaver hver gang.

Vennligst last ned Prøvereglement fra Kompetanse Norge for den nyeste informasjonen.


Det er prøveleder/prøveansvarlig som har ansvar for å passe på at kandidatene avslutter når tiden er over. Lytteprøven går av seg selv, men på lese- og skrivedelen må de selv ta tiden på kandidatene. Ved tekniske problemer legger prøveleder/ansvarlig til tiden kandidatene ble avbrutt.

Kandidater med særskilte behov kan etter søknad få sitte lenger. Det avgjøres i hvert enkelt tilfelle hvor mye ekstra tid en kandidat skal ha. 

Prøveansvarlig kan innvilge utvidet tid til prøvene etter hva som står i Prøvereglement .9. Kan kandidaten ta prøven en annen dag?

Ja, det er mulig, men siden det kun er dagens prøver som vises når kandidaten logger seg inn, finnes det to alternativer:


  • Endre dato på den opprinnelige prøven. Merk at datoen på hele prøven vil bli endret og at datoen på prøvebeviset for de andre som gjennomførte prøven på den opprinnelige datoen også vil bli endret. Resultatet blir stående, men datoen vil altså bli endret.
  • Sett opp en identisk prøve og meld opp den/de aktuelle kandidaten(e) til denne, på en senere dato.


10. Kandidaten får prøven på bokmål, skal ha på nynorsk

Logg ut og inn igjen. Velg målform på nytt. Språkvelgeren er til venstre for Start/fortsett prøven.11. Hvor finner jeg oppmøtelister til skriftlig og muntlig prøve?

Du kan eksportere detaljert informasjon knyttet til kandidater, prøveoppmelding, betalingsstatus og resultater på ulike måter i PDF og Excel-format. Oppmøtelister kan enten generes som PDF filer fra Prøver eller som en rapport i Excel.12. Finnes det en veiledning for prøveleder?

Ja, du kan laste den ned nederst på denne siden.13. Kandidat får feil språk på samfunnskunnskapsprøven

Om kandidaten ikke får opp sitt valgte språk når han/hun går inn på samfunnskunnskapsprøven, kan prøveleder nullstille prøven, og deretter la kandidaten logge inn på nytt. Da er det viktig at kandidaten velger korrekt språk før prøven starter. Nullstill prøven ved å gå inn på den aktuelle prøven i PAD. I kandidatlisten nederst på siden klikke det blå tannhjulet til høyre for kandidatens navn. Velg deretter Nullstill.


14. Kandidaten leverte prøven ved en feil

Support kan gjenåpne lese- og skrive prøver som blir levert ved en feil før tiden er ute.