Tilgjengelig for: PrøveansvarligAdminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Når du har opprettet en prøve og lagt til kandidater, må du skrive ut brukernavn og passord. Klikk på Rapporter. Velg rapporten som heter Brukernavn og passord.


Du må velge om du ønsker å skrive ut flere brukernavn og passord på en side eller om du vil ha et ark per kandidat.


En PDF lastes ned til maskinen din med brukernavn og passord til de som er satt opp på denne prøven.