Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Viktige beskjeder under prøvegjennomføringen blir lagt ut fortløpende på www.vox.no/norskprove og på Infotavlen i PAD.


Prøveansvarlig og prøveleder kan følge progresjonen til alle kandidatene under prøvegjennomføringen i PAD. Prøveansvarlig og prøveleder kan nullstille påbegynte delprøver og la kandidater begynne på delprøvene på nytt, dersom kandidatene opplever tekniske feil under prøveavviklingen. For å nullstille en prøve, må prøvestedet ha samtykke fra kandidaten. Se hvordan man nullstiller nederst i artikkelen.


Dersom det skjer noen tekniske feil som påvirker prøven lokalt eller sentralt, kan kandidaten klage på formelle feil ved gjennomføring. Klagen kan framsettes muntlig eller skriftlig på stedet og må framsettes senest tre uker etter prøveavviklingen. Dersom klager får medhold av prøvestedet, blir prøveresultatet annullert, og prøvestedet kan tilby kandidaten ny prøve i samme prøveperiode eller ved neste prøvegjennomføring. 


Se forøvrig artikkelen om Prøvegjennomføring - Ofte stilte spørsmål.Nullstilling av prøver: