Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


0:56 ut i videoen beskriver vi  Dagens kode for prøven.
Kandidater trenger Dagens kode for å kunne ta prøven. 

På startsiden har man en oversikt over alle prøver som skal utføres i løpet av dagen. Der kan du finne Dagens kode.


Dagens kode endrer seg fra dag til dag. Det er derfor viktig at du skriver ut Dagens kode på selve prøvedagen. Dersom du skriver ut daglig kode før prøvedagen, vil ikke denne koden virke på prøvedagen. Kandidatene skriver inn Dagens kode etter at de har logget seg inn med brukernavn og passord.