Delta i pilotering


Piloteringsprøvene ligger i PAD sammen med de ordinære prøvene i norsk og samfunnskunnskap. For å kunne pilotere, må opplæringsstedet være et registrert prøvested i PAD. Det er bare kommunale voksenopplæringssentre eller andre tilbydere som har avtale med kommunen om opplæring og prøvegjennomføring, som kan delta i piloteringen.Gjennomføring av pilotering


Det er viktig at prøvestedene registrerer kandidatene i PAD slik de gjør ved ordinære prøver når de skal pilotere prøver. Dette innebærer blant annet informasjon om kandidatens ID-nummer, fornavn, etternavn, gateadresse, mobilnummer og e-postadresse. Bruk importmalen i PAD eller gå inn på Kandidater for å se hvordan du registrerer informasjon. Hvis kandidatene allerede er registrert, trenger du ikke å registrere dem på nytt. Da er de i systemet, og de har et kandidatnummer. Det er viktig at kandidatene som skal pilotere også er registrert med kjønn, spor og antatt nivå når de skal delta i piloteringen.Nettverk/båndbredde


En forutsetning for at piloteringen skal gå helt uten problemer, er at prøvestedene har godt internett og et godt internt nettverk. Alle prøvesteder anbefales å gå gjennom nettverk/båndbredde og sjekkliste for it-ansvarlige før de skal avholde piloteringsprøver.Spesielt for piloteringsprøvene


  •  Piloteringsprøvene skal ikke publiseres i privatistportalen.
  •  Piloteringsprøvene er ofte laget slik at du velger nivå A1/A2 eller B1/B2. Dette er en pakke med 4 delprøver, for A1/A2 er det les og lytt på både A1/A2-nivå og A2/B1-nivå, mens det for B1/B2-prøven er les og lytt for A2/B1 og B1/B2.
  •  Det er ikke dagspassord på piloteringsprøvene.
  •  Piloteringsprøvene er ikke adaptive.
  •  Vanskegraden er ikke kjent på piloteringsprøvene.
  • Prøvestedene kan ikke hente ut informasjon om resultatene på piloteringsprøvene, men kandidaten får opplyst det etter at han/hun har levert prøven.


Se her for mer informasjon fra Vox om pilotering.