Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Dette er en IKT-sjekkliste for sensorer på delprøve i skriftlig fremstilling. Sjekklisten omtaler de tekniske kravene til prøvesystemet og sensorsiden.


1. Nettleser og operativsystem av nyere dato

Vi anbefaler at du ikke bruker Internet Explorer. Hvis du har Internet Explorer, anbefaler vi at du installerer Chrome eller Firefox for å sørge for best mulig gjennomføring av prøven. Følgende nettlesere støttes best av sensorsiden:  

• Chrome versjon 16 eller nyere

• Firefox 9 eller nyere


Følgende operativsystem støttes best av sensorsiden:

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows 10
  •  OSX 10.7- Lion


Det anbefales ikke å bruke iPad, tablet eller andre nettbrett.


2. Gå gjennom eksempeloppgavene

Sensorene anbefales å gå gjennom eksempeloppgavene og typesvarene på delprøve i skriftlig framstilling før sensorarbeidet. Eksempeloppgavene finner du her. 


3. Kriterier

For hver avvikling må siste versjon av vurderingskriteriene brukes. For å være sikker på at man har siste versjon, bør man bruke linken på sensornettsiden eller gå inn på vox.no og skrive dem ut derfra.