Tekniske krav

IKT-sjekkliste for sensorer
Dette er en IKT-sjekkliste for sensorer på delprøve i skriftlig fremstilling. Sjekklisten omtaler de tekniske kravene til prøvesystemet og sensorsiden. ...
Thu, 20 Jul, 2017 at 11:21 AM