Utsending av SMS har en begrensning på 1024 tegn. SMS'er som overskrider denne grensen vil ikke bli sendt ut. Det er et par ting dere som prøvested kan være klar over i denne forbindelse. 


Informasjon som flettes inn i SMS'en er: 

  • Kandidatens navn
  • Kandidatnummer
  • Prøvenavn
  • Tidspunkt
  • Rom (med veibeskrivelse)
  • Prøvested navn
  • Prøvested mobilnummer
  • Prøvested adresse

De fleste variablene her kan ikke prøvestedet gjøre noe med, men veibeskrivelsen til rommet er et mulig sted å spare inn tegn. 


Det er hovedsakelig i norskprøveperiodene hvor kandidatene er meldt opp til mer enn 3-4 prøver det vil bli problematisk. Dersom kandidater i tillegg til å ta les, lytt, skriv og muntlig skal ta Statsborgerprøven eller Samfunnskunnskapsprøven vil man overskride maks antall tegn. For å omgå dette kan man filtrere på Norskprøven for å sende ut prøveinformasjon om den, og så filtrere på Samfunnskunnskap/ Statsborger for å sende informasjon om den. 


SMS'en under har 3 delprøver og gir 822 tegn. Dersom jeg kopierer inn informasjonen om skriveprøven en gang til (for å indikere prøve nummer 4) kommer jeg opp i 945 tegn. Ved ennå en prøve vil meldingen komme over maksgrensen.