Viktig info og endringer

Innføring av C1-prøven
Fra prøveperioden Vinter 2020 er det mulig for prøvestedene å avholde norskprøver på C1-nivå. Dette er en oversiktsartikkel som forklarer helt kort de ulike...
Thu, 15 Okt, 2020 at 11:56 AM
Endringer i PAD vinter/ vår 2020
Endringer i fylkes- og kommunestruktur Valg for Resultatrapport er fjernet fra kandidatdetaljsiden Oppretting av kandidat: ved feil innlagt ID-nummer måt...
Wed, 13 Mai, 2020 at 12:20 PM
Endringer i PAD høsten 2019
Vi introduserer Fastpris i påmeldingslistene. Ved å huke av for Bruk prøveavgift som fastpris vil privatistene betale samme pris for norskprøvene uavhengig...
Thu, 22 Aug, 2019 at 4:01 PM
Endringer i PAD våren 2019
Det er gjort flere endringer med Prøvebevisutskriften. 1. Prøvebevis vil ikke bli lagt til prøvebevisutskriften før sensurdato. Det vil si at om en kandida...
Tue, 18 Jun, 2019 at 8:17 AM
Endringer i PAD høsten 2018
I løpet av høsten 2018 vil det bli lagt ut en del forbedringer i PAD. Denne artikkelen vil summere opp forbedringene og eventuelt ta deg til artikkelen s...
Thu, 13 Des, 2018 at 10:57 AM
Endringer i PAD høsten 2017
I løpet av høsten 2017 vil det bli lagt ut en del forbedringer i PAD. Denne artikkelen vil summere opp forbedringene og eventuelt ta deg til artikkelen som ...
Tue, 14 Nov, 2017 at 2:15 PM
Forbedringer i PAD høsten 2015 (oppdatert 17. november 2015)
Forbedringer 17. november:  Sammenslåing av duplikate kandidater Du kan nå slå sammen to kandidatnumre i PAD som tilhører samme person. Denne mulighete...
Fri, 31 Aug, 2018 at 3:00 PM
Begrensinger ved SMS-utsendelse av prøveinformasjon
Utsending av SMS har en begrensning på 1024 tegn. SMS'er som overskrider denne grensen vil ikke bli sendt ut. Det er et par ting dere som prøvested kan...
Tue, 19 Nov, 2019 at 11:33 AM
Viktige beskjeder, oppdatert 27.10.2017
Her blir det lagt ut viktige beskjeder om PAD.  Driftsmeldinger Endringer / oppdateringer Status på prøvegjennomføringer 27.10.2017...
Fri, 27 Okt, 2017 at 3:37 PM
Supportportalen
Det prøveadministrative systemet (PAD) har nå egen supportportal. Her vil du finne korte artikler og hjelpetekster knyttet til viktige temaer om prøvegjenno...
Mon, 27 Aug, 2018 at 8:40 PM