• Vi introduserer Fastpris i påmeldingslistene. Ved å huke av for Bruk prøveavgift som fastpris vil privatistene betale samme pris for norskprøvene uavhengig av antall delprøver. 
  • Lydikonet for å spille av lyd i Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven er flyttet over til venstre side slik at ikke lydknapp og logg ut ligger rett ved siden av hverandre. 
  • Det er gjort enkelte endringer i videoene for hjelp til oppmelding i Privatistportalen Norsk.