I løpet av høsten 2018 vil det bli lagt ut en del forbedringer i PAD. Denne artikkelen vil summere opp forbedringene og eventuelt ta deg til artikkelen som forteller mer.


  • Aktivitetsloggen er satt opp til å automatisk laste de tre siste månedene. Man kan endre fra- og til-dato. 
  • Sammenslåing av duplikate brukere fungerer på samme måte, men er kraftig forbedret. 
  • Prøveoversikten er endret. Klikk her for å se endringene: Om prøveoversikten
  • Kandidatoversikten er endret. Du får kun opp kandidater som er oppmeldt til prøve 3 måneder før og etter dagens dato. I tillegg er filteret for prøveperiode byttet ut med prøvetype. Les her om hvordan dette gjør ting enklere for deg: Om kandidatoversikten
  • Excelimporten er endret for å sikre at personopplysninger ikke blir overskrevet. Det er ikke lenger mulig å importere kandidater der navn og ID-nummer ikke stemmer overens. Artikkelen om excelimport finner du her
  • I kandidatlista og i prøveoversikten vil søk man gjør bli husket. Om man f.eks går inn på en prøve i side 2 og går tilbake til prøveoversikten igjen skal man fortsatt være på side 2.