I løpet av høsten 2017 vil det bli lagt ut en del forbedringer i PAD. Denne artikkelen vil summere opp forbedringene og eventuelt ta deg til artikkelen som forteller mer. 


  • Strykbrev Statsborgerprøven. Hentes ut i Prøvebevisutskriften på samme måte som for samfunnskunnskapsprøven. Utskrift av prøvebevis og strykbrev.
  • Resultatrapporten inneholder nå også resultatene fra Statsborgerprøven (med poengsum). Rapporter
  • Aktivitetsloggen logger flere hendelser, f.eks om du gjør endringer i personalia, sletter en prøve eller lignende. Aktivitetsloggen.
  • Endringer i kandidateditoren. Kjønn og fødselsdato fylles automatisk ut når fødselsnummer blir lagt inn. Det er heller ikke mulig å endre fødselsnummer etter at det er lagres. E-postadresse må legges inn rett. Postnummer verifiseres og poststed fylles ut om Norge er valgt som land. Det er også lagt inn 2 nye alternativ på Spor. Flere obligatoriske felt (e-post og mobilnummer). 
  • To-fasepålogging for adminbrukere.
  • Noen små endringer i påmeldingslistene. Påmeldingslister. 
  • Fakturagebyr må kun inneholde tall.