• Endringer i fylkes- og kommunestruktur
  • Valg for Resultatrapport er fjernet fra kandidatdetaljsiden
  • Oppretting av kandidat: ved feil innlagt ID-nummer måtte man tidligere lukke editoren og starte helt på nytt. Dette er nå utbedret slik at feilmeldingen forsvinner og man kan fortsette med å legge inn kandidatdetaljene.
  • Link til infoskriver er lagt inn i SMS og e-post som blir sendt ut. Se også denne artikkelen for begrensingene som ligger i utsending av SMS: Begrensninger ved utsending av SMS
  • Oppdatering av elektronisk betaling i Privatistportalen: Dibs Easy
  • Forbedringer i excel-import av kandidater. Kravet om at fornavn og etternavn må matche det som ligger på kandidatprofilen, men dersom det er lagt inn et mellomrom før eller etter et av navnene vil det ikke lenger stoppe importen. 
  • Det er igjen lagt inn at en kandidat som har fått Endelig fusk skal ha karantene. Les mer om dette her: Endelig fusk og karantene