• Det er gjort flere endringer med Prøvebevisutskriften.
    1. Prøvebevis vil ikke bli lagt til prøvebevisutskriften før sensurdato. Det vil si at om en kandidat har samfunnskunnskapsprøve midt i en norskprøveperiode kan dere skrive ut dette prøvebeviset. Kandidaten vil dukke opp igjen på listene på sensurdato.
    2. Prøvebeviset vil inneholde det BESTE og SISTE resultatet, men dersom en kandidat får samme eller bedre resultat på en prøve vil det gamle resultatet vise helt til sensurdato. Det vil ikke lenger stå "Nivå blir tilgjengelig etter sensur" på prøvebevisene.
    3. På prøvebevis er det to faner å forholde seg til: nye prøvebevis og tidligere utskrifter. På Ikke bestått samfunnskunnskap er det kun nye strykbrev (ikke markert som lastet ned).
    4. Det er mulig å hente ut strykbrev inne på hver kandidatside, under Rapporter. 
  • Store endringer i Brukerroller. Les om brukerroller her.