Forbedringer 17. november: 


Sammenslåing av duplikate kandidater

Du kan nå slå sammen to kandidatnumre i PAD som tilhører samme person. Denne muligheten er laget for at alle prøveresultater som tilhører én person skal komme under samme kandidatnummer og på samme prøvebevis. Ved sammenslåing av duplikate kandidater vil prøveinformasjonen tilknyttet de to ulike kandidatnumrene bli slått sammen, mens du må velge hvilken av kandidatnumrene med tilhørende personalia som skal beholdes. Det er viktig at du er helt sikker på at de to kandidatnumrene tilhører samme person før de slås sammen. Husk at flere personer kan ha samme navn.


Forbedringer 6. oktober: 


Betalingsstatus på påmeldingslister

I påmeldingslistene kan du nå manuelt registrere om en person skal ta prøven som privatist og opprette/redigere betalingsstatus på denne kandidaten. Dette er nyttig for deg som skal melde opp privatister til norskprøven uten å bruke privatistportalen. De kandidatene som bruker privatistportalen blir automatisk registrert som privatister. Les om dette her.Logg over viktige hendelser i PAD

Du kan se en logg over ulike aktiviteter som har blitt gjort i PAD under fanen Aktivitetslogg. Loggen viser per dags dato hvilke innkallingsbrev som er lastet ned, kandidater som blir lagt til en prøve og kandidater som blir slettet fra en prøve. Loggen vil oppdateres til å gjelde flere aktiviteter etter hvert.


Oppretting av nye kandidater i PAD

Når du oppretter en ny kandidat i PAD, må du nå fylle ut obligatoriske felter knyttet til kandidatens personlige informasjon, slik som:

 

· Fornavn/etternavn

· Adresse

· Postnummer/sted

· Gyldig ID-nummer (norsk fødselsnummer, DUF-, eller D-nummer) *Passnummer er et fritekstfelt og kan ikke verifiseres.

 

De obligatoriske feltene er opprettet for at informasjonen knyttet til hver kandidat skal være så korrekt som mulig.


Les mer om å opprette kandidater herForbedringer 22.september: 


Digital prøveinformasjon og digital karakterutskrift til kandidatene

Du kan sende ut prøveinformasjon før prøven og karakterutskrift etter gjennomført prøve på e-post til kandidatene. Dette gjør du fra Kandidater. Du må i tillegg til dette sende ut innkallingsbrev og prøvebevis til kandidatene per post. 


Excel import og oppdatering av allerede eksisterende kandidater i PAD

Prøvestedene kan nå oppdatere informasjonen knyttet til allerede eksisterende kandidater med registrert ID-nummer i PAD. Om ID-nummer finnes i PAD, vil du få en melding om at kandidaten allerede er registrert. Dette gjelder all informasjon som er registrert på kandidaten, også navn. Ved en slik oppdatering vil disse kandidatene bli lagt til prøven/lista med gjeldende kandidatnummer og oppdatert personalia. Eventuell ny informasjon vil overskrive den gamle, og det er derfor viktig at prøvestedene sørger for at den oppdaterte informasjonen stemmer overens med det eksisterende ID-nummeret før de overskriver. Du kan fjerne kandidaten fra importen om du ikke er sikker på at rett ID-nummer er lagt inn. Nye kandidater opprettes og legges til prøven/lista. Mer om å importere kandidater ved hjelp av Excel finner du her.


Muntlig prøve

Oppmøtelistene til muntlig prøve er oppdatert og inneholder prøvetidspunkt for hver enkelte kandidat.


Hjelp i PAD

Hjelpesystemet er nå integrert direkte inn i PAD og lar deg registrere henvendelser herfra som gjelder support.


Privatistportalen for prøvesteder
Under fanen Prøvested finner du som prøveansvarlig en underfane som heter Privatistportalen. Her kan du legge inn informasjon til kandidater, som er den informasjonen du ønsker at kandidater skal se i Privatistportalen når de melder seg opp til prøve. Her må du også registrere betalingsmåte, slik som tidligere. Det som er nytt er at alternativet kontant betaling har blitt erstattet med annen betalingsform. 


Privatistportalen for kandidater
• Kandidatene kan taste inn mobilnummeret sitt og få tilsendt kandidatnummer på SMS hvis de har tatt prøve før eller er registrert i PAD

• Kandidatene får to valg: «Registrer deg» eller «Logg inn med kandidatnummer»
• Kandidatene får tydeligere informasjon knyttet til hva de trenger for å betale, og det henvises til lenker knyttet til blant annet BankID
• Bekreftelsen på oppmelding til prøve sendes automatisk ut på SMS og e-post, og den kan skrives ut
• Kandidatene kan få hjelp til å velge riktig nivå på alle nivåer med et dynamisk egenvurderingsskjema integrert i Privatistportalen


Andre endringer
B1-B2 nivået blir nytt vinteren 2015 og innebærer at prøvestedene må opprette påmeldingslister for B1-B2 prøvene. 

Skriveprøven A1-A2 har fått endret tid fra 60 minutter til 90 minutter, slik som skriveprøven A2-B1 og B1-B2.


Det vil komme flere endringer i PAD. De vil bli publisert i perioden 1. til 15. oktober.