Fra prøveperioden Vinter 2020 er det mulig for prøvestedene å avholde norskprøver på C1-nivå. Dette er en oversiktsartikkel som forklarer helt kort de ulike endringene som er gjort i PAD, og for de som ønsker å lese mer er det lenker til mer utførlig artikkel med skjermbilder. 

Det er to delprøver på C1-nivået. 


Norskprøve C1 delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling er en ren digital prøve og opprettes på samme måte som en annen skriftlig prøve. Den eneste forskjellen er at man velger Norsk skriftlig C1 i fanen Prøver. Les mer her!


Norskprøve C1 delprøve i leseforståelse og muntlig framstilling er lesing digitalt og en påfølgende muntlig eksaminasjon. Prøven opprettes under Prøver/ Norsk muntlig C1 som en muntlig prøve. I motsetning til muntlig prøve på A1-B2 nivå så er det for C1-prøven obligatorisk å legge inn minimum én eksaminator. Vi innfører også begrepene Forberedelsestid og Eksaminasjonstid som henspeiler på når lesedelen (forberedelsen) skal starte, og når eksaminasjonen skal starte. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen


C1 admin er den nye rollen for C1-eksaminator. Det er kun brukere med rollen C1 admin som vil vises i nedtrekksmenyen for eksaminatorer når man oppretter en C1 delprøve i leseforståelse og muntlig framstilling. C1 admin vil få tilgang til en ny modul, hvor de finner informasjon om prøveinnholdet og hvilke kandidater de skal eksaminere. Det er her de laster opp lydfila de spiller inn i eksaminering av kandidaten. Les mer i disse artiklene: 
Opprette ny adminbruker og C1 admin app


Påmeldingslistene og publisering av dem på Privatistportalen fungerer på samme måte som for de andre prøvene. I Privatistportalen vil de tilgjengelige prøvene grupperes i Norsk skriftlig A1-B2, Norsk muntlig A1-B2, Norsk skriftlig C1 og til slutt Norsk muntlig C1.


Utsending av informasjon er i hovedsak lik som ved de andre prøvene i PAD. Nytt nå er at det er lagt inn et ekstra filter i fanen Kandidater. Prøveinformasjon for Norskprøven A1-B2 og Norskprøven C1 blir alltid sendt i to ulike SMS (og på e-post) for å minimere sjansen for at SMS'en blir for lang. Sende innkallingsbrev og digital prøveinformasjon forteller mer om dette. 


Resultatrapporten er også oppdatert med to ekstra valg: Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling, og Delprøve i leseforståelse og muntlig framstilling. For å lære mer om hvordan man henter ut de forskjellige rapportene kan du lese her: Om rapporter.  


Prøvebevis og strykbrev. Resultatene på en av delprøvene på C1-nivå gir enten "Ikke bestått" eller "C1". Ved bestått C1-prøve vil de to ferdighetene (les+snakk eller lytt+skriv) bli vist med "C1" på prøvebeviset. Ved "Ikke bestått" vil det bli generert et strykbrev, og tidligere resultat fra de aktuelle ferdighetene vil bli stående og vises på prøvebeviset.  Artikkelen Skrive ut prøvebevis og karakterutskrift inneholder mer informasjon.