Bakgrunn

Når en kandidat blir tatt i fusk skal det settes foreløpig fusk og gjøres et vedtak. Ved vedtak om endelig fusk kan PAD oppdateres med rett avvik. Det er viktig å huske på at når man setter Endelig fusk vil alle resultater fra prøven slettes. Det betyr at en kandidat som er tatt i fusk mister resultatene for les, lytt, skriv og muntlig. Samfunnskunnskap og Statsborgerskapsprøven er individuelle prøver og virker ikke inn på hverandre eller norskprøvene. 

Du kan lese mer om hvordan du setter avvik i denne artikkelen


Karantene

Ved Endelig avvik vil kandidaten få en karantenetid på inntil 1 år. Den som registrerer avviket må sette fra og til-dato før avviket lagres. Startdato for karantenen vil vise som dagens dato, denne kan endres ved å klikke på datofeltet og velge en annen dato. 


Sperrer i PAD

Endelig fusk og karantene vil føre til en del sperrer i PAD. Innenfor prøveperioden kan du ikke:

  • melde opp kandidaten til en ny prøve av samme slag
  • legge til kandidaten på en påmeldingsliste av samme slag
  • flytte eller kopiere kandidaten fra en påmeldingsliste til en prøve av samme slag
  • endre dato på en prøve som er utenfor karanteneperioden slik at den er innenfor

Privatistportalen og Min side

Kandidater som er i karantene vil ikke kunne melde seg opp til samme prøve i Privatistportalen. Dersom karantenetida går ut midt i en prøveperiode vil prøvestedet måtte melde opp kandidaten manuelt til en prøve som passer med tanke på karantenen. 

Når kandidater logger seg på Min side for å se resultatet etter en prøve vil prøver hvor det er lagt inn Endelig fusk vise i en egen boks. Her vil kandidaten se hvor lenge karanteneperioden varer, men det står ingenting om hvorfor eller hvilken delprøve fusket er satt på. 


Annet

Det er kun den som har satt endelig fusk som kan fjerne avviket. Om avviket fjernes vil resultatene fortsatt være slettet. 

Avvik kan settes på delprøve eller på hovedprøvenivå.