Det er mange funksjoner å sette seg inn i når man har fått opprettet et nytt prøvested. Denne artikkelen vil gi deg lenkene til de supportartiklene du trenger å lese når du logger på første gang. 


1. Informasjon om hvor man logger på i PAD: Pålogging i PAD

2. Hvilke funksjoner startsiden inneholder: Startsiden

3. Roller i PAD: Brukerroller

4. Legge inn adresse etc. på prøvestedet: Sette opp prøvested

5. Opprette rom å ha eksamen på: Registrering av rom


Nå er det klart til å opprette prøver. Det lønner seg å opprette prøvene først, og deretter legge kandidatene rett inn på denne prøven. 

6. Opprette en prøve: Opprett skriftlig prøve

7. Legge til kandidat: Legg til kandidater


Når alle kandidatene er lagt inn, kan du skrive ut brukernavn og passord. I tillegg er det en Dagens kode på de ordinære norskprøvene og på samfunnskunnskapsprøven. Den må skrives ut samme dag som prøven avholdes. Det er ikke dagens kode på piloteringsprøver. 

8. Brukernavn og passord: Skrive ut brukernavn og passord

9. Andre rapporter, som Dagens kode, oppmøteliste etc.: Rapporter


Når prøven er ferdig, må du skrive ut prøvebevis. For samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven skal det skrives ut et strykbrev om kandidaten ikke har bestått. 

10. Skrive ut prøvebevis eller strykbrev og sende karakterutskrift på e-post: Skrive ut prøvebevis og karakterutskrift

11. Resultatrapport for en periode: Se Rapporter i punkt 9, velg excelrapporten som heter Resultatrapport. 


Om prøvene skal være tilgjengelige for privatister, er det flere ting du må gjøre. 

12. Legge inn betalingsinformasjon: Betalingsinformasjon

13. Opprette påmeldingslister og publisere dem: Publiser prøver til eksterne sider

14. Se om privatister har betalt: Betalingsstatus


Privatistene kan ikke bli liggende på en påmeldingsliste. De må flyttes over til en reell prøve. 

15. Flytte privatister: Flytt kandidater fra påmeldingsliste til skriftlig prøve

16. Flytte privatister: Flytt kandidater fra påmeldingsliste til muntlig prøve

17. Sende ut innkallingsbrev: Innkallingsbrev og digital prøveinformasjon


Det finnes mange flere supportartikler, og vi anbefaler dere å sette dere godt inn i det som er lagt ut her. De artiklene som er listet opp her, er kun et utvalg og sees på som et absolutt minimum av det du bør gå gjennom.